Chúng tôi kết nối cung cầu vận chuyển

hàng hóa - hành khách - bốc dỡ - thuê lái theo phương thức sàn giao dịch trực tuyến.

Tadi

1

Khách đăng đơn/gọi tổng đài *1289

2

Nhà vận chuyển - thông qua cài đặt bản tin - tự động báo giá

3

Khách lựa chọn nhà vận chuyển - báo giá ưng ý nhất

4

Nhà vận chuyển nhận được thông báo trúng thầu. Xác nhận.

5

Hai bên tiến hành thực hiện hợp đồng.

Tadi

Tải ngay ứng dụng