CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 
1. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

       Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:
+ Tên công ty, Địa chỉ, mã số thuế, đăng ký kinh doanh, ngày thành lập.
+ Họ Tên, Số CMND, địa chỉ liên lạc, ngày sinh.
+ Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn.
+ Tất cả trẻ em dưới 18 tuổi không được đăng ký sử dụng ứng dụng Tadi trừ khi được sự đồng ý của người giám hộ.Trong một số trường hợp thành viên có thể đã cung cấp thông tin cá nhân của người khác (ví dụ như vợ/chồng, các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè), khi đó, thành viên phải đảm bảo rằng đã được ủy quyền cung cấp Thông tin cá nhân cho Công ty cổ phần Viladata.

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

a. Mục đích chung

- Sử dụng để xác nhận thành viên khi thành viên dùng thông tin để đăng nhập vào hệ thống của Tadi.
- Dùng để giao dịch như làm hợp đồng, thanh toán trên hệ thống.
- Để liên lạc với thành viên khi điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.
- Để phục vụ mục đích quản lý nội bộ như phân tích, lưu trữ cơ sở dữ liệu, từ đó xây dựng những dịch vụ mới, cải thiện những dịch vụ cũ.
- Dùng để trả lời khi thành viên thắc mắc : công ty chúng tôi sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.
- Để phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm.
- Đối với thành viên sử dụng dịch vụ do Công ty cổ phần Viladata cung cấp:
+ Để thực hiện các nghĩa vụ của Công ty cổ phần Viladata theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với thành viên.
+ Cung cấp dịch vụ hiện có của Tadi theo yêu cầu của thành viên.
+ Xử lý yêu cầu của khách hàng bao gồm việc cung cấp ứng dụng, giấy phép sử dụng ứng dụng.
+ Để xử lý việc tham gia của thành viên vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào;
+ Xác nhận việc đặt gói thầu của thành viên và xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào mà thành viên đã yêu cầu;
- Đối với đối tác của Công ty cổ phần Viladata:
+ Để phục vụ mục đích hợp tác với đối tác cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm.
+ Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ sự kiểm tra nào mà Công ty cổ phần Viladata có thể yêu cầu.
+ Để xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà khách hàng cung cấp.
-Mục đích tiếp thị và quảng bá:
+ Công ty cổ phần Viladata cũng sử dụng và xử lý thông tin của khách hàng để thông qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn sms, trực tiếp và/hoặc qua email.
+ Gửi cho thành viên các cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ Công ty cổ phần Viladata, các đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của Công ty.
+ Thông báo và gửi giấy mời cho thành viên về các sự kiện hoặc hoạt động do Công ty cổ phần Viladata, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của Công ty tổ chức.
+ Chia sẻ thông tin cá nhân của thành viên với các đối tác được Tadi hợp tác.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

- Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Tadi.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN

- Thông tin cá nhân của thành viên có thể được chuyển giao, truy cập hoặc tiết lộ cho bên thứ ba. Khi đó, công ty cổ phần Viladata có thể làm việc với các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác để thay mặt Công ty cổ phần Viladata thực hiện các chức năng, vì vậy Tadi có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của người dùng cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm:
+ Các đối tác của Công ty cổ phần Viladata, bao gồm các bên Công ty cổ phần Viladata cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định.
+ Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện.
+ Các công ty nghiên cứu thị trường.
+ Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển.
+ Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;
+ Các tổ chức khác trong Công ty cổ phần Viladata;
+ Các cơ quan Chính phủ để thực hiện các quy định của pháp luật.
-Liên kết trang web với bên thứ ba
+ Các trang web có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. Nếu người dùng trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và Công ty cổ phần Viladata không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.

5. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

     Ứng dụng Tadi
Công ty Cổ phần Viladata
 Địa chỉ: 53/15 Hồng Hà - Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội
Tel: 0123.299.5912
Email: info@tadi.biz

6. PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

- Người tiêu dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website tadi.biz hoặc ứng dụng Tadi và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản trị thực hiện việc này.
- Người tiêu dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Tadi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn người tiêu dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
- Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của người tiêu dùng: qua email info@tadi.biz  hoặc điện thoại 0123.299.5912.

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

- Thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên Tadi được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website Tadi.biz. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người tiêu dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người tiêu dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi không có sự đồng ý của người tiêu dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng, ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho người tiêu dùng được biết về vụ việc. 
- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch và thông tin cá nhân của người tiêu dùng số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Tadi.

8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

- Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Tiêu Dùng gửi email khiếu nại đến email info@tadi.biz hoặc gọi điện thoại tới số 0123.299.5912 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.