\l
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
I. NGUYÊN TẮC CHUNG
 
1. Tuyên ngôn phục vụ
 
     Tadi là sàn giao dịch vận chuyển trong ngành giao thông vận tải do Công ty TNHH Viladata tổ chức thiết lập và vận hành. Chúng tôi luôn hướng đến là một sàn đấu thầu hàng đầu với chất lượng phục vụ tốt nhất, bảo đảm môi trường giao dịch an toàn, lành mạnh và là cầu nối tin cậy cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và khách hàng.
     Website cung cấp dịch vụ giúp kết nối các đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển và các khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển qua hình thức đấu thầu, bao gồm các loại hình:
Chở hàng: Cung cấp dịch vụ kết nối giữa Người cần chuyển hàng và Đơn vị vận tải.
Di chuyển: Cung cấp dịch vụ kết nối giữa Hành Khách và Đơn vị vận chuyển chở người.
Bốc Dỡ: Cung cấp dịch vụ kết nối giữa Người có nhu cầu bốc dỡ và Người có khả năng bốc dỡ.
 
2. Nguyên tắc hoạt động
 
     Các thành viên đã chấp nhận các điều khoản và đăng ký, hoạt động hợp pháp tại website tadi.biz được pháp luật bảo hộ theo quy định.
     Để bảo đảm cho quyền lợi chung cho các thành viên khi tham gia, Tadi quy định các nguyên tắc hoạt động sau:
           Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các thành viên Sàn đấu thầu vận chuyển Tadi (gọi là Thành Viên) với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động di chuyển, chở hàng, bốc dỡ hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua ứng dụng.
          Các thành viên, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên Sàn đấu thầu vận chuyển Tadi có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.
          Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung các Điều khoản được công bố tại website Tadi.biz.
 
II. QUY ĐỊNH CHUNG
 
1.Website: Sàn đấu thầu vận chuyển Tadi do Công ty TNHH Viladata phát triển với website là http://www.tadi.biz. Website là nơi giao dịch giữa nhà vận chuyển và khách vận chuyển, đồng thời giúp quá trình vận chuyển người, hàng hóa, bốc dỡ hàng được thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả.
2. Thành viên: là các cá nhân, tổ chức hoạt động hợp pháp, chấp nhận đăng ký thành viên tại Tadi.
3. Địa chỉ giao dịch: http://www.tadi.biz. Ngoài các địa chỉ trên, Sàn đấu thầu vận chuyển Tadi không có bất kỳ địa chỉ giao dịch nào khác.
4. Nhà vận chuyển: là cá nhân, tổ chức đăng ký thành viên trên Tadi hoạt động giao dịch dự thầu, vận chuyển người, hàng hóa, bốc dỡ trên Tadi.
5. Khách vận chuyển: là cá nhân, tổ chức đăng ký thành viên trên Tadi và có hoạt động đăng các gói thầu di chuyển, chở hàng, bốc dỡ trên Tadi.
 
III. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CÁC QUYỀN KHÁC
 
     Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trên ứng dụng Tadi đều thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Viladata. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Tadi được quyền bổ sung, sửa đổi, xóa bỏ bất kỳ thông tin nào, hay xóa bỏ tài khoản đối với thành viên vi phạm nghiêm trọng quy định của Tadi cũng như thay đổi giao diện, chức năng, nội dung của ứng dụng này bao gồm bất kỳ khoản mục nào mà không cần báo trước. Trừ phi được sự đồng ý của Tadi, thành viên không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của ứng dụng Tadi hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong Tadi.
     Tadi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác mà chúng tôi có trong ứng dụng Tadi và dịch vụ được cung cấp. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để thành viên sử dụng dịch vụ. Vì vậy, thành viên không có quyền sử dụng ứng dụng của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.
     Thành viên đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn phản hồi có liên quan tới Tadi và hoặc dịch vụ của Tadi một cách hoàn toàn miễn phí. Thành viên cũng đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, và hoặc chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của thành viên đó.
 
IV. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH
 
      Tadi cố gắng áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin (bao gồm thông tin của Nhà vận chuyển, thông tin của khách đăng thầu và các giao dịch được thực hiện qua Ứng dụng Tadi) và hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thuận lợi và thành công.
     Khi đăng ký sử dụng ứng dụng Tadi để kết nối với khách đăng thầu, nhà vận chuyển phải cung cấp cho công ty đầy đủ các thông tin ban đầu, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử. Các thông tin này sẽ được Công ty TNHH Viladata thẩm định và lưu trữ trong hệ thống để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện thành công và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh. Tất cả các giao dịch của cả khách đăng thầu và nhà vận chuyển sẽ được Công ty TNHH Viladata đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của nhà vận chuyển.
     Khách đăng thầu không nên cung cấp thông tin chi tiết về bản thân, cũng như chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ bên thứ ba nào qua email, điện thoại hoặc hình thức liên lạc khác. Công ty TNHH Viladata, các công ty liên kết, và công ty con của Công ty TNHH Viladata không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của khách đăng thầu qua các kênh liên lạc khác ngoài Ứng dụng Tadi hoặc các đối tác đã được Tadi hợp tác. Khách đăng thầu tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống của Ứng dụng Tadi đều bị nghiêm cấm. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.
 
V.  PHÂN ĐỊNH QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM GIỮA THƯƠNG NHÂN/ TỔ CHỨC VỚI CÁC BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE
 
1.Quyền và trách nhiệm của thương nhân/ tổ chức website  tadi.biz
 
1.1 Quyền:
 
- Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trên ứng dụng Tadi đều thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Viladata. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Tadi được quyền bổ sung, sửa đổi, xóa bỏ bất kỳ thông tin nào, hay xóa bỏ tài khoản đối với thành viên vi phạm nghiêm trọng quy định của Tadi cũng như thay đổi giao diện, chức năng, nội dung của ứng dụng này bao gồm bất kỳ khoản mục nào mà không cần báo trước. Trừ phi được sự đồng ý của Tadi, thành viên không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của ứng dụng Tadi hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong Tadi.
- Tadi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác mà chúng tôi có trong ứng dụng Tadi và dịch vụ được cung cấp. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để thành viên sử dụng dịch vụ. Vì vậy, thành viên không có quyền sử dụng ứng dụng của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.
- Tadi có toàn quyền trong việc thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ hoặc sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên vi phạm các quy định của chúng tôi.
 
1.2 Trách nhiệm:
 
1. Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh.
2. Loại bỏ khỏi website những thông tin hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
3. Yêu cầu người đăng thông tin, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).
4. Khi có thay đổi về một trong các nội dung tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử phải thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.
5. Yêu cầu tổ chức, cá nhân là người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin Tên và địa chỉ trụ sở của cá nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.
6. Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cá nhân hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.
7. Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.
8. Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.
9. Lưu trữ thông tin đăng ký của các tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.
10. Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng.
11. Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
12. Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
13. Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 
2. Quyền và trách nhiệm của đối tác trên website tadi.biz
 
2.1 Quyền:
 
- Khi đăng ký trở thành thành viên của Tadi và được Tadi đồng ý và kích hoạt tài khoản, thành viên sẽ được thực hiện mua bán dịch vụ qua Tadi.
- Mỗi thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để sử dụng trong việc thực hiện mua bán và quản lý các giao dịch qua Tadi.
- Thành viên sẽ được nhân viên của Tadi hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch, quản lý giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích khác trên ứng dụng Tadi;
- Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho sàn giao dịch Tadi trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, điện thoại, qua Tadi, thư điện tử hoặc các kênh phản ánh khác không trái pháp luật đến sàn giao dịch Tadi.
 
2.2 Trách nhiệm: 
 
1. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định cho cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
2. Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa khi đăng nhu cầu  hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
3. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
4. Thực hiện các quy định khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
5. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
6. Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
7. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
8. Các loại hàng hóa cấm đăng tải:
   8.1. Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; quân trang (bao gồm cả phù hiệu, cấp hiệu, quân hiệu của quân đội, công an), quân dụng cho lực lượng vũ trang; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng.
   8.2. Các chất ma túy.
   8.3. Hóa chất bảng 1 (theo Công ước quốc tế).
   8.4. Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách.
   8.5. Các loại pháo.
   8.6. Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử).
   8.7. Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc chưa được phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
   8.8. Thực vật, động vật hoang dã (bao gồm cả vật sống và các bộ phận được chế biến) thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác và sử dụng.
   8.9. Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người.
   8.10. Phân bón không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.
   8.11. Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái.
   8.12. Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái.
   8.13. Khoáng sản đặc biệt, độc hại.
   8.14. Phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm cho môi trường.
   8.15. Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.
   8.16. Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam.
   8.17. Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
  8.18. Sản phẩm, vật liệu có chứa amilăng thuộc nhóm amfibole.
9. Các dịch vụ cấm bán, cấm đăng tải:
  9.1. Kinh doanh mại dâm, tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em.
  9.2. Tổ chức đánh bạc, gá bạc dưới mọi hình thức.
  9.3. Dịch vụ điều tra bí mật xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
  9.4. Hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời.
  9.5. Hoạt động kinh doanh môi giới nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời.
10. Trách nhiệm của oto theo quy định pháp luật về giao thông vận tải:
- Có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với những loại hình kinh doanh yêu cầu phải có giấy phép. Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  và tuân thủ theo các quy định pháp luật về giao thông vận tải.
- Quy định đối với hãng taxi:
  1. Hai bên cánh cửa xe: tên, số điện thoại và biểu trưng (logo) của doanh nghiệp, hợp tác xã.
  2. Trong xe: bảng giá cước tính tiền theo kilômét, giá cước tính tiền cho thời gian chờ đợi và các chi phí khác (nếu có) mà hành khách phải trả. Niêm yết ở vị trí lái xe dễ nhận biết khi điều khiển phương tiện khẩu hiệu: “Tính mạng con người là trên hết”.
  3. Trên xe có trang bị bình chữa cháy còn sử dụng được và còn hạn theo quy định.
  4. Phù hiệu và hộp đèn của xe taxi.
     a) Có phù hiệu xe taxi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định riêng đối với các đơn vị thuộc địa phương quản lý hoặc theo mẫu phù hiệu “XE TAXI”.
Phù hiệu riêng phải có tem chống giả và kích thước thống nhất. Địa phương tự in ấn, phát hành và thông báo mẫu phù hiệu riêng về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước khi thực hiện.
     b) Có hộp đèn với chữ “TAXI” gắn trên nóc xe, hộp đèn phải được bật sáng khi xe không có khách và tắt khi trên xe có khách.
  5. Có đồng hồ tính tiền cước đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm định và kẹp chì. Từ 01 tháng 7 năm 2016, xe phải có thiết bị in hóa đơn kết nối với đồng hồ tính tiền cước.
- Quy định đối với xe ô tô vận tải hành khách theo hợp đồng:
  1. Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng là kinh doanh vận tải không theo tuyến cố định và được thực hiện theo hợp đồng vận tải bằng văn bản giữa đơn vị kinh doanh vận tải và người thuê vận tải.
  2. Khi thực hiện vận tải hành khách theo hợp đồng, lái xe phải mang theo bản chính hoặc bản sao hợp đồng vận tải và danh sách hành khách có xác nhận của đơn vị vận tải (trừ xe phục vụ đám tang, đám cưới).
  3. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, đối với xe ô tô có trọng tải thiết kế từ 10 hành khách trở lên, trước khi thực hiện hợp đồng, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo tới Sở Giao thông vận tải nơi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải các thông tin cơ bản của chuyến đi bao gồm: Hành trình, số lượng khách, các điểm đón, trả khách, thời gian thực hiện hợp đồng.
  4. Ngoài hoạt động cấp cứu người bị tai nạn giao thông, phục vụ các nhiệm vụ khẩn cấp như thiên tai, địch họa theo yêu cầu của lực lượng chức năng, xe ô tô vận chuyển hành khách theo hợp đồng không được đón, trả khách ngoài các địa điểm ghi trong hợp đồng.
  5. Không được bán vé, xác nhận đặt chỗ cho hành khách đi xe dưới mọi hình thức.
-  Quy định đối với xe ô tô vận tải khách du lịch
  1. Niêm yết: tên và số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải ở phần đầu mặt ngoài hai bên thân xe hoặc hai bên cánh cửa xe. Niêm yết ở vị trí lái xe dễ nhận biết khi điều khiển phương tiện khẩu hiệu: “Tính mạng con người là trên hết”.
  2. Số lượng, chất lượng, cách bố trí ghế ngồi trong xe phải đảm bảo đúng theo thiết kế của xe.
  3. Trên xe có trang bị dụng cụ thoát hiểm, bình chữa cháy còn sử dụng được và còn hạn theo quy định.
-  Quy định về xe ô tô vận tải hàng hoá
  1. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe taxi tải là việc sử dụng xe ô tô có trọng tải từ 1.500 kilôgam trở xuống để vận chuyển hàng hóa và người thuê vận tải trả tiền cho lái xe theo đồng hồ tính tiền gắn trên xe. Mặt ngoài hai bên thành xe hoặc cánh cửa xe đề chữ “TAXI TẢI”, số điện thoại liên lạc, tên đơn vị kinh doanh.
  2. Kinh doanh vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng:
     a) Kinh doanh vận tải hàng hóa siêu trường, siêu trọng là việc sử dụng xe ô tô phù hợp để vận chuyển các loại hàng mà mỗi kiện hàng có kích thước hoặc trọng lượng vượt quá quy định nhưng    không thể tháo rời ra được;
     b) Khi vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng lái xe phải mang theo Giấy phép lưu hành do cơ quan có thẩm quyền cấp.
  3. Kinh doanh vận tải hàng nguy hiểm là việc sử dụng xe ô tô để vận chuyển hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi vận chuyển có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia. Kinh doanh vận tải hàng nguy hiểm phải có Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm do cơ quan có thẩm quyền cấp.
  4. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ là việc sử dụng xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc để vận chuyển công - ten - nơ.
  5. Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường là hình thức kinh doanh vận tải hàng hóa ngoài các hình thức kinh doanh vận tải.
  6. Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải chịu trách nhiệm việc xếp hàng hóa lên xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
  7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và công bố quy hoạch bến xe hàng, điểm giao nhận hàng hóa tại địa bàn địa phương.
* Trách nhiệm của xe máy theo quy định pháp luật về giao thông vận tải:
  1. Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
  2. Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:
   a) Đăng ký xe;
   b) Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới
   c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới
   d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
 3. Trang bị mũ bảo hiểm cho hành khách đi xe đối với các loại xe bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.
 4. Tuân theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về hoạt động kinh doanh vận tải.
 5. Đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự, người điều khiển phương tiện phải có biển hiệu hoặc trang phục do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định để nhận biết với các đối tượng tham gia giao thông khác.
-  Phương tiện vận chuyển
 1. Xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự phải bảo đảm quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau đây:
    a) Có đủ hệ thống hãm có hiệu lực;
    b) Có hệ thống chuyển hướng có hiệu lực;
    c) Tay lái của xe ô tô ở bên trái của xe; trường hợp xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam thực hiện theo quy định của Chính    phủ;
    d) Có đủ đèn chiếu sáng gần và xa, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu;
    đ) Có bánh lốp đúng kích cỡ và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại xe;
    e) Có đủ gương chiếu hậu và các trang bị, thiết bị khác bảo đảm tầm nhìn cho người điều khiển;
    g) Kính chắn gió, kính cửa là loại kính an toàn;
    h) Có còi với âm lượng đúng quy chuẩn kỹ thuật;
    i) Có đủ bộ phận giảm thanh, giảm khói và các trang bị, thiết bị khác bảo đảm khí thải, tiếng ồn theo quy chuẩn môi trường;
    k) Các kết cấu phải đủ độ bền và bảo đảm tính năng vận hành ổn định.
 2. Xe thô sơ phải bảo đảm các điều kiện an toàn giao thông đường bộ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
-  Hoạt động vận chuyển
 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể:
    a) Phạm vi, tuyến đường hoạt động, thời gian hoạt động đối với từng loại phương tiện để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
    b) Các hoạt động dừng, đỗ, đón, trả hành khách và hàng hóa phải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
 2. Xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự vận chuyển hành khách, hàng hóa trong phạm vi địa phương nào thì phải tuân theo các quy định của địa phương đó.
 3. Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác (người bán, nhà cung cấp…) trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với khách hàng
- Nếu có tranh chấp phát sinh giữa người dùng với nhau thì các bên sẽ giải quyết trên cơ sơ tự thoả thuận, thương lượng và hoà giải. Tadi sẽ hỗ trợ người xử lý khiếu nại bằng cách cử nhân viên liên lạc, hoà giải, nếu họ tập hợp bằng chứng cụ thể và xác thực về việc bị vi phạm gửi đến cho Tadi. Nếu vụ việc vượt quá thẩm quyền và khả năng của mình, Tadi sẽ đề nghị người bị vi phạm chuyển vụ việc cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Tadi vẫn hỗ trợ để bảo vệ tốt nhất bên bị vi phạm.
- Nếu có tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ liên quan giữa người dùng với Tadi, thì Tadi sẽ giải quyết vụ việc tuân thủ quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại đã được công bố trên Website.
- Khách đăng thầu có thể khiếu nại về dịch vụ của Nhà vận chuyển trực tiếp với Nhà vận chuyển. Trong trường hợp này, Nhà vận chuyển có trách nhiệm giải quyết khiếu nại và trả lời khách đăng nhu cầu.
  BƯỚC 1: Các bên liên hệ với nhau để giải quyết trên cơ sở trao đổi, thương lượng, hòa giải.
  BƯỚC 2: Trong phạm vi, trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ cử người đại diện hỗ trợ thành viên (nếu có yêu cầu).
  BƯỚC 3: Trường hợp vượt quá thẩm quyền mình hoặc các bên tranh chấp không thống nhất được phương án giải quyết, Tadi sẽ đề nghị đưa vụ việc ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Chúng tôi luôn hỗ trợ, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên
-Các bên bao gồm Nhà vận chuyển, khách đăng thầu có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Nhà vận chuyển phải là bên chủ động xử lý và giải quyết khiếu nại. Công ty TNHH Viladata sẽ chỉ đóng vai trò phối hợp, hỗ trợ việc xử lý và giải quyết khiếu nại giữa Nhà vận chuyển và khách đăng thầu. Công ty TNHH Viladata sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến khách đăng nhu cầu và Nhà vận chuyển nếu được bên có liên quan đến tranh chấp hoặc cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu.
 
VI. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG
1. Tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn giao dịch vận chuyển sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trường hợp không tự giải quyết được thì đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.
2. Quy chế của sàn đấu thầu vận chuyển có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải trên website tadi.biz.
3. Trường hợp phải thay đổi nội dung quy chế để đảm bảo mục đích và hoạt động của Sàn thì Ban quản lý sẽ thông báo trên Sàn giao dịch. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
 
VII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT
 
Sàn đấu thầu vận chuyển Tadi cam kết thực hiện đúng những quy định và trách nhiệm nêu ra trong Quy chế hoạt động.
1. Sàn đấu thầu vận chuyển Tadi cam kết thực hiện đúng những quy định và trách nhiệm nêu ra trong Quy chế hoạt động. Mọi thành viên và đối tác khi sử dụng ứng dụng Tadi thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo điều khoản này.
2. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được giải đáp: Địa chỉ liên lạc của ứng dụng di động Tadi:
 
 Ứng dụng Tadi
 Công ty TNHH Viladata
 Địa chỉ: 53/15 Hồng Hà - Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội
 Tel: 0123.299.5912
 Email: info@Tadi.biz