Sau khi đăng nhập thành công, trên thanh menu click vào avarta để vào trang thông tin tài khoản
Tab “Thông tin” hiển thị đầy đủ thông tin của người dùng, tại tab này cho phép sửa đổi toàn bộ thông tin: ảnh đại diện, đổi mật khẩu, họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, điện thoại…
Tab “Nhận xét và đánh giá” hiển thị đầy đủ danh sách nhận xét đánh giá của mọi người dùng đối với tài khoản. Người dùng có thể trả lời, thích, bỏ thích từng nhận xét một, chi tiết xem hình bên dưới
Trên app:    
  
Trên website: