Trên app: 
Sử dụng acc đã đăng ký trên Tadi Carrier: Bạn chỉ cần điền tên tài khoản và mật khẩu sau đó bấm vào button “Đăng Nhập”

                          
Trên website: 
Chọn button “ Nhà vận chuyển ”. Sau đó sử dụng acc đã đăng ký ,Bạn chỉ cần điền tên tài khoản và mật khẩu sau đó bấm vào button “Đăng Nhập”