- Sau khi khách vận chuyển chọn nhà vận chuyển , hệ thống sẽ gửi hợp đồng  về cho cả khách vận chuyển và nhà vận chuyển.
Bước 1: Khi nhà vận chuyển nhận được thông báo trúng thầu, click vào gói thầu để xem chi tiết gói thầu và xem hợp đồng. Tại màn hình chi tiết gói thầu này, nhà vận chuyển và nhà thầu đều xem được thông tin và liên hệ với nhau qua điện thoại, sms….

Bước 2: Click Xem hợp đồng để xem thông tin hợp đồng.

Bước 3: Khi nhà vận chuyển bắt đầu và kết thúc chuyến đi sẽ có thông báo về cho khách vận chuyển.

Bước 4: Nhà vận chuyển chấm điểm , đánh giá cho nhà vận chuyển để hoàn thành gói thầu.

Bước 5:Gói thầu sẽ được di chuyển sang màn hình danh sách Gói thầu hoàn thành.