Trên app :
- Tại giao diện chính của nhà vận chuyển nhấn vào biểu tượng kính lúp có chữ “tìm kiếm” để tìm kiếm gói thầu phù hợp để dự thầu
            =>   
Trên website :
Trên thanh Menu chọn “ Dự thầu” -> “ Tìm kiếm gói thầu”-> “ Di chuyển/ Chuyển Hàng/Bốc Dỡ”