Giá trị cốt lõi của Tadi
“Kết nối và đấu thầu” là 2 giá trị cốt lõi
Tadi hướng đến, là kim chỉ nam dẫn lối cho mọi quyết định của đội ngũ những người xây dựng nên Tadi.
Vậy “giá trị cốt lõi” mà
Tadi hướng đến sẽ mang lại gì cho khách hàng của chúng tôi?
1. Kết nối


Tadi hiểu rằng, hợp tác là chìa khóa thành công của từng cá nhân cũng như của cả một cộng đồng; do đó, Tadi luôn coi người dùng là một phần của cộng đồng mà chúng tôi tạo ra. Để gia tăng giá trị cho khách hàng, chúng tôi đã, đang và sẽ lan tỏa kết nối này đến với hầu hết “anh em” trong lĩnh vực vận tải.
Không đơn thuần là xây dựng cộng đồng những người hoạt động trong lĩnh vực vận tải, chúng tôi còn góp phần làm giảm đi khoảng cách về mặt thông tin giữa “người có nhu cầu vận chuyền và người cung ứng vận chuyển”. Từ đó, hai bên dễ dàng gặp nhau và có quyền quyết định trên nền tảng thông tin đầy đủ.
2. Đấu thầu

“Đầu thầu” vửa là một trong những giá trị cốt lõi, vừa là mục đích của những “kết nối” mà chúng tôi đang từng ngày xây dựng.
Tại
Tadi, đấu thầu vận chuyển diễn ra rất công bằng và minh bạch. Bên có nhu cầu vận chuyển sẽ đăng thầu, sau đó các bên vận chuyển sẽ vào dự thầu. Nếu 2 bên thuận tình, họ sẽ đi đến ký kết hợp đồng online. Toàn bộ quá trình diễn ra dựa trên nguyên tắc hoạt động của nền kinh tế thị trường – “thuận mua vừa bán”. Tadi không can thiệp vào thỏa thuận giá cả giữa bên có nhu cầu vận chuyển và bên cung cấp vận chuyển.  Tất nhiên, chúng tôi vẫn đảm bảo trách nhiệm về mặt pháp lý và giám sát hợp đồng.
Trải qua thời gian hoạt động, niềm tin của khách hàng càng ngày càng khiến
Tadi thấy rằng giá trị cốt lõi chúng tôi đã chọn là đúng đắn và hiệu quả. Chúng tôi - đội ngũ Tadi cam kết sẽ nỗ lực không ngừng để mang lại cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa nhằm đáp lại niềm tin yêu mà các bạn đã trao cho chúng tôi.