Sau khi khách chọn nhà vận chuyển gói thầu sẽ chuyển trạng thái đến gói thầu chờ thực hiện. Tại đây nhà vận chuyển sẽ có mục liên với khách hàng bằng 2 hình thức gọi điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin SMS.